מדריך לנפגעי תאונות תלמידים

צרו קשר

לייעוץ בדבר גובה
הפיצוי המגיע לכם

  מי נחשב ל”תלמיד” במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות

  תלמיד אשר חל עליו חוק חינוך חובה תש”ט 1949, ולרבות תלמיד הרשום ללימודים באחד ממוסדות החינוך – ולומד באותו מוסד הלכה למעשה; לרבות ילדים בגני ילדים, ילדים בפעוטונים וילדים במעונות יום, אשר אינם נתונים לפקוח משרד החינוך , המופעלים על ידי ארגונים מרכזיים או רשויות מקומיות, לרבות תלמידי ישיבות עד גיל 45, תלמידי סמינרים למורים עד גיל 45, נוער עובד ולומד במוסדות בפיקוח משרד התמ”ת.

  אילו סוגי כיסויים ניתנים במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים?

  הכיסוי הכולל מספר סעיפים עיקריים:

  1. מקרה מוות מתאונה. סכום הפיצוי במקרה כזה הינו כ-141,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן (נכון לשנת 2012).
  2. מקרה של נכות כתוצאה מתאונה. סכום הפיצוי במקרה כזה הינו 37,600 ש”ח עבור כל 10% נכות לצמיתות שממנה סובל התלמיד הנפגע. דהיינו, כ-376,000 ש”ח בגין מצב של 100% נכות לצמיתות. במקרים של נכויות קשות במיוחד, קיימת בפוליסת הביטוח אפשרות לתשלום “מענק חומרה” בגובה של 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימאלי שצוין לעיל.
  3. כיסוי בגין נכות זמנית כתוצאה מתאונה. סכום הפיצוי עומד על כ-94 ₪  לכל יום החל ביום השישי בו התקיים מצב שהתלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 יום רצופים לפחות. תקופת הנכות הזמנית המקסימאלית המכוסה בפוליסת הביטוח הינה שישה חודשים בחישוב מצטבר. בעניין זה, בכל יום אשר בו היה התלמיד מאושפז בבית החולים, יתווסף לסכום שצוין לעיל סכום נוסף כך שסך הכול בעבור כל יום אשפוז (מהיום השישי) ישולמו כ-141 ש”ח.
  4. החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לתלמיד הנפגע, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, והחזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי.
  5. כיסוי ביטוחי עבור הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח לרבות ליווי בטיולים, השגחה באירועים, השתתפות בפעילויות חינוכיות מחוץ ובתוך שטח בית הספר וכד’. סכום הפיצוי להורה הינו כ-127,000 ש”ח במקרה מוות. במקרה של נכות מלאה, דהיינו נכות בשיעור של 100% לצמיתות, סכום הפיצוי הינו כ-340,000 ₪.

  החריגים לכיסוי הביטוחי עפ”י פוליסת הביטוח

  אם הנזק לתלמיד נגרם בעקבות אחד מן האירועים המוחרגים בפוליסת הביטוח, לא יינתן כיסוי ביטוחי ולא ישולם פיצוי על פי פוליסת הביטוח.

  החריגים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים הם:

  • תאונת דרכים בארץ או בחו”ל.
  • מלחמה, פעולת איבה וכד’.
  • פעילות צבאית סדירה.
  • תאונת עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי.
  • רשלנות רפואית או נזק שנגרם בעקבות טיפול רפואי.
  • מחלה שאינה נובעת מתאונה.
  • התלמיד הינו מעל גיל 45 שנה ביום תחילת הכיסוי הביטוחי.

  תקופת התיישנות

  מאחר ומדובר בתביעה על פי פוליסת ביטוח פרטי, כלומר פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, מועד התיישנות התביעה תהיה למשך 3 שנים לאחר הגיע התלמיד הנפגע לגיל 18, כך שלמעשה ניתן לתבוע פיצויים במסגרת פוליסת הביטוח הנ”ל עד שהתלמיד הנפגע מגיע לגיל 21.
  האמור מהווה מידע ראשוני בלבד ואינו אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.