מאמר בנושא חוקרי חברות ביטוח

צרו קשר

לייעוץ בדבר גובה
הפיצוי המגיע לכם

  על-פי החוק, חברות הביטוח רשאיות לעשות שימוש בחוקרים פרטיים לבירור התביעה נגדן. החוק אף מורה כי על הנפגע לשתף פעולה עם חברת הביטוח ולעזור לה לברר את חבותה. במציאות כזו, משרדי חקירות פרטיים, שברובם בבעלותם של יוצאי צבא ומשטרה, מציעים את שירותיהם לחברות הביטוח ומבצעים מעקבים אחר התנהלותם היומיומית של התובעים, אם זה בביתם, במקום עבודתם, ולעיתים אף אחרי  בני משפחתם, שכניהם ועוד.

  עם זאת, ניתן למצוא בפסיקת בתי המשפט ביקורת והסתייגות מהשיטות בהן מנסים חוקרי חברות הביטוח להכשיל את הנפגעים בלשונם על מנת להציגם בבית המשפט כבלתי אמינים.

  על מנת שלא ליפול במכשלה הזו ולתת בידי חוקר חברת הביטוח כלים שיעזרו לחברת הביטוח לדחות את תביעתכם, מומלץ לפנות לעורך דין סמוך ככל האפשר למועד הפגיעה וכך להיות מוכנים לקראת המפגש עם החוקר. מכל מקום, כאשר פונה אליכם חוקר מטעם חברת הביטוח יש לומר לו שהנכם מיוצגים על ידי עורך דין, ולהפנותו אליו ולנתק עמו כל מגע במהירות האפשרית.

  אם מכל סיבה שהיא החלטתם לשוחח עם החוקר, זכרו ששירותיו של החוקר נשכרו על-ידי חברת הביטוח, ועל כן עליו לספק תוצאות לחברת הביטוח ולהצדיק את שכרו. מכאן גם אם החוקר נחמד, מנומס, אמפטי וכו’- תפקידו אחד לפתות את הנפגע, למשוך אותו בלשנו ולספק מספיק אמירות שיעזרו לחברות הביטוח לדחות התביעה.

  חשוב לזכור כי החוקר מחויב להציג בפני הנחקר רישיון חוקר פרטי. ואסור לו להתחזות לשוטר, פקח, עובד ציבורי, ולבעל מקצוע הטעון רישיון על פי חוק, (עו”ד, רו”ח, רופא). אסור לו גם להתחזות לשליח של גוף אחר מלבד חברת הביטוח. החקירה חייבת להיעשות תוך פגיעה מינימאלית בפרטיותו של הנפגע. ואסור לו לחקור ולשוחח עם קטין, אלא בנוכחות הורה או באישורו מראש ובכתב.

  לחוקר מותר להקליט בסתר כל שיחה שהוא מבצע עם הנפגע, או עם נחקר אחר, אך אסור לו להקליט בסתר שיחה שבוצעה בין שניים אחרים, אלא אם אחד המשוחחים הסכים להקלטה. על-כן יש לקחת בחשבון כי כל שתאמרו יוקלט על ידו. וכל הקלטה שנעשתה באמצעים כשרים  בצירוף כל חומר כתוב נוסף שתמסרו לחוקר, עלולים  לשמש כראיה נגדכם בבית המשפט, ולסייע לחברת הביטוח בדחיית תביעתכם.

  משכך, משרדנו ידאג שהחקירה על-ידי חוקר חברת הביטוח, תיעשה בנוכחות עורך דין. כמו כן נדאג לקבלת הסכמה בכתב ומראש, שהעתק מלא של תמליל החקירה ומהקלטתה וכל מסמך אחר יימסרו לידי עורך הדין. קבלת העתק מתיעוד החקירה חשוב מאין כמותו, הואיל ולרוב חברות הביטוח אינן מאפשרות לנפגע או למי מטעמו לעיין בממצאי החקירה. במקרה זה, במידה והנפגע יופיע בבית המשפט למתן עדות  בחלוף זמן, עלולות להתגלות סתירות בין העדות בבית המשפט, לבין הדברים שנאמרו לחוקר הפרטי.

   

  האמור מהווה מידע ראשוני בלבד ואינו אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד