נזקי רכוש

צרו קשר

לייעוץ בדבר גובה
הפיצוי המגיע לכם

כמעט כולנו נתקלים מפעם לפעם באירועים אשר גורמים נזק לרכוש. רכוש יכול להינזק  כתוצאה מאירועים שונים כגון נזילה של מים, דליקה, פריצה, תאונת דרכים, התמוטטות, נזקי טרור, נזקי מלחמה, פגיעת טילים, ליקוי בניה, גניבה, אסון חקלאי, הפרות חוזים, רשלנות ועוד.

כמעט בכל אירוע בו נגרם נזק לרכוש, ישנו מזיק אותו ניתן לתבוע ולקבל פיצויים. לעיתים המזיק או האירוע מבוטחים בפוליסה ואז ניתן לתבוע פיצוי מחברת הביטוח ו/או מהמזיק, ככל שהוא ידוע.

לעיתים נזקי רכוש מזכים את הנפגע בפיצוי כספי מן המדינה. במקרים של נזקי טרור, מלחמה, פגיעות של טילים, הצפת רחובות ושטחים  וכו’ ניתן לתבוע פיצוי כספי מהמדינה מכוח הוראות חוק מס רכוש.

יחד עם זאת, בדרך כלל חברות הביטוח אינן ששות לפצות על פי הפוליסה.
על פי רוב דוחות חברות הביטוח את הכיסוי הביטוחי והתביעות בטענה כי המבוטח הפר חובה המוטלת עליו בפוליסה או בדין, או שהן טוענות לסייגים המחריגים את האירוע מהפוליסה, ועוד כהנה.

למרות זאת, מאחר ועל חוזה הביטוח חלים כללים ועקרונות ספציפיים, הפרת חובה המוטלת על המבוטח אינה שוללת, ברוב המקרים, את זכויותיו.

לכן, אנו ממליצים שהייצוג המשפטי יתחיל סמוך ככל הניתן למועד אירוע הנזק, זאת על מנת לגבש את כתב התביעה שתוגש בשם הניזוק, תוך התייעצות עם מומחים אמינים וידועים בתחום הרלוונטי עימם עובד המשרד, כגון שמאים, רואי חשבון, מהנדסים, כלכלנים וכו’.

את חוות הדעת של המומחים הרלוונטיים יש לערוך בסמוך לגילוי הנזק, שכן ככל שחולף הזמן כך קשה יותר להוכיח הן את מקור הנזק והן את שיעורו.

אנו ממליצים כי תצלמו ותתעדו ככל הניתן את האירוע שגרם לנזק; את הנזק עצמו; פרטי המעורבים באירוע; עריכת רישום מדויק של פרטי האירוע והנסיבות (פרטים מדויקים שיכולים להיות משמעותיים בדרך להוכחת התביעה נוטים להישכח ביום הפקודה); איספו כל קבלה בגין הוצאותיכם ורישמו מאחוריה את הסיבה להוצאה הכספית.

האמור מהווה מידע ראשוני בלבד ואינו אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.