רשלנות רפואית

צרו קשר

לייעוץ בדבר גובה
הפיצוי המגיע לכם

רשלנות רפואית היא נזק שנגרם למטופל כתוצאה מטיפול רפואי שגוי או רשלני, אשר חרג ממקובל ומהסביר באותן הנסיבות בזמנים הרלוונטיים. לא כל טעות במעשיו או בשיקול הדעת של הרופא מהווים עילה לרשלנות רפואית.  כאשר רופא מעניק טיפול טוב שנהוג להעניק באותן הנסיבות, או שאבחן מחלה של מטופל בהתאם לידע הרפואי שהיה נכון למועד בו נבדק המטופל, ובכל זאת הסתבר בדיעבד שהייתה טעות ונגרם נזק – אין מקום להגיש תביעה ברשלנות רפואית.

על מנת להצליח בתביעות רשלנות רפואית, יש להראות בעזרת חוות דעת מומחה רפואי, כי הרופא הפר את חובת הזהירות כלפי המטופל, כלומר שלא נהג כפי שרופא סביר היה נוהג באותו מקרה וכתוצאה מן הטיפול הלקוי נגרם למטופל נזק בריאותי. כמו כן, יש להראות כי קיים קשר בין הרשלנות הרפואית לבין הנזק הבריאותי.

לדוגמא, כאשר מטופלת מתלוננת בפני רופא משפחה על קיומו של גוש בשד, עליו להפנותה לבדיקה על-ידי רופא כירורג, לבדיקת ממוגרפיה של השד, ובמידת הצורך גם לביצוע ביופסיה. אם רופא המשפחה מתעלם מן התלונות ובסופו של דבר מתברר כי האישה סבלה מסרטן השד שאבחון מוקדם ובמועד היה עשוי להוביל להחלמתה, או לשפר את סיכויי ההחלמה – הרי שיש למטופלת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית.

גם כאשר הרופא ממליץ לחולה לעבור ניתוח או טיפול רפואי מבלי שהוסברו לחולה כל הסיכונים, ואחד מן הסיכונים מתממש, קיימת עילה לתביעה ברשלנות רפואית. סוגיה זו מכונה “הסכמה מדעת” והיא מעוגנת בחוק זכויות החולה ובפסיקת בתי המשפט. חשוב לציין כי חתימה על טופס הסכמה אינה מהווה הסכמה מדעת ועל הרופא להוכיח כי הוסברו לחולה הסיכונים בע”פ. לדוגמא, אם לפני ביצוע ניתוח להסרת משקפיים באמצעות לייזר, המנתח לא מציין בפני המטופל שאחד הסיכונים הידועים הם איבוד הראיה, והמטופל אכן מאבד את ראייתו או שראייתו ניזוקה כתוצאה מהניתוח- קיימת עילה לתביעה ברשלנות רפואית.

הנזקים שבגינם מוענק הפיצוי הם, בדרך כלל, פיצוי בגין הכאב והסבל, הפסדי השכר שנגרמו ושיגרמו בעתיד, עזרת הזולת שהמטופל נאלץ להסתייע בה וההוצאות שנגרמו למטופל בעקבות הטיפול.


האמור מהווה מידע ראשוני בלבד ואינו אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.