תאונות תלמידים

צרו קשר

לייעוץ בדבר גובה
הפיצוי המגיע לכם

מרבית ההורים לא מודעים לכך שהתלמידים הלומדים בישראל מבוטחים באמצעות פוליסת תאונות אישיות באחת מחברות הביטוח בישראל, המכסה בין היתר פגיעות גוף כתוצאה מתאונה. מכאן שכאשר תלמיד מבוטח נפגע בתאונה, יש לבחון אפשרות בה מלבד תביעה נגד המזיק, יכול התלמיד לתבוע גם את חברת הביטוח שמבטחת אותו באותה פוליסת תאונות אישיות ולממש את זכותו לקבלת פיצויים, כנגזרת של גודל הפגיעה.

חשוב לדעת: הפוליסה חלה למשך 24 שעות ביממה, וניתן לתבוע גם אם התאונה התרחשה מחוץ לשעות הלימודים ופעילות בית-ספר ומחוץ לשטח בית הספר ואף תקפה בעת שהתלמיד שוהה בחו”ל!


קבלת ייצוג משפטי באמצעות עורכי דין העוסקים בתחום ספציפי זה הינו חיוני, שכן מאחר ומדובר בתביעות של קטינים, אשר נותרו במקרים רבים עם נכות לצמיתות, חשוב מאד לוודא שהם מקבלים את מלוא זכויותיהם במסגרת פוליסת הביטוח. ניסיונות רבים של הורים לטפל בכל נושא תביעת הביטוח בכוחות עצמם, עלו להם בסופו של דבר בעוגמת נפש רבה לאחר שהבינו, כשהיה זה למרבה הצער מאוחר, שלא מיצו את זכויותיו של ילדם לקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לו במסגרת פוליסת הביטוח, וכי הוא נותר גם פגוע מבחינה גופנית וגם מקופח מבחינת זכויותיו הביטוחיות.

המדריך לנפגעי תאונות תלמידים